Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2018 r.

PODSUMOWANIE

obrad III zwyczajnej sesji

Rady Gminy Czorsztyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 0900 zakończyła o godz. 1305, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..

Rada podjęła Uchwałę nr III/24/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Czorsztyn na 2019 rok.

Rada podjęła Uchwałę nr III/25/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2019 – 2022.

Rada podjęła Uchwałę nr III/26/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Rada podjęła Uchwałę nr III/27/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2019 rok.

Rada podjęła Uchwałę nr III/28/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/08 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z 22.03.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czorsztyn do Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny”.

Rada podjęła Uchwałę nr III/29/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Rada podjęła Uchwałę nr III/30/2018

 

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201915 °
18.9 °C19 Sie
16.6 °C20 Sie
17.0 °C21 Sie
12.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia