Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

PODSUMOWANIE obrad II zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 07 grudnia 2018 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 0900 zakończyła o godz. 1155, została zwołana przez Przewodniczącego Rady. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Sesja odbyła się według następującego porządku obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..

Rada podjęła Uchwałę nr II/12/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2018 – 2021.

Rada podjęła Uchwałę nr II/13/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Rada podjęła Uchwałę nr II/14/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Rada podjęła Uchwałę nr II/15/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Rada podjęła Uchwałę nr II/16/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Rada podjęła Uchwałę nr II/17/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rada podjęła Uchwałę nr II/18/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Świadczenia Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

Rada podjęła Uchwałę nr II/19/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rada podjęła Uchwałę nr II/20/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn.

Rada podjęła Uchwałę nr II/21/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Rada podjęła Uchwałę nr II/22/2018

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn”.

Rada podjęła Uchwałę nr II/23/2018

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach
  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie sesji.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia