Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

OBWIESZCZENIE Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje IV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje IV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czorsztyn”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Przedłożone sprawozdania:

            a)  Sprawozdanie z realizacji założeń Strategii i ich skutków oraz postępu wdrażania zadań realizacyjnych z przyjętym harmonogramem w Strategii Rozwoju Gminy Czorsztyn za lata 2017 – 2018.

            b)  Sprawozdanie z działalności Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego za 2018 rok

           c)   Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska za 2018 rok

           d)   Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej za 2018 rok

           e)  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Czorsztyn za 2018 rok

 

Część trzecia:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych pisemnych interpelacjach  i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu  01 lutego 2019r. (tj. piątek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
  z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

                                                                                                       / - / Stanisław Chmiel

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 18 Sie 201913 °
13.9 °C19 Sie
14.2 °C20 Sie
15.5 °C21 Sie
9.4 °C22 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia