Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Sromowce Niżne

Maniowy, dnia 20.03.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Nasz znak: IRG.6845.2.2017

 

                Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w dniu 14.03.2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy - sala narad, odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Sromowce Niżne.

 

 1. 1.       Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Przedmiotem przetargu była dzierżawa części działki ewid. nr 2191/11 o pow. 70 m2,
z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej: handlowo – gastronomicznej, na okres od dnia
01.05.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.

 

 1. 2.       Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

 

 1. 3.       Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego.

1)      Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosiła kwotę 260,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt 00/100) złotych netto.

2)      Do kwoty netto dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości, który obecnie wynosi 23%.

 

 1. 4.        Informacja o wynikach przetargu

1)      Najwyższa cena miesięcznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu wynosi kwotę 1 160,00 (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100) złotych netto plus 23% podatku VAT tj. kwota 1 426,80 (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć 80/100) złotych brutto.

2)      Dzierżawcą części działki 2191/11 o pow. 70 m2, położonej w Sromowcach Niżnych jest Sebastian Chowaniec.

 

 

Niniejszą informację o wynikach przetargu wywiesza się na okres 3 dni .

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 17 Sie 201923 °
23.4 °C18 Sie
25.4 °C19 Sie
24.6 °C20 Sie
16.3 °C21 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia