Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o projekcie pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”

W dniu 20 września 2017 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa6. Dziedzictwo regionalne, Działanie6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie na cele turystyczne, kulturowe, edukacyjne i rozrywkowe obszaru Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy gm. Czorsztyn. W ramach inwestycji zostaną wybudowane:

 1. Wewnętrzny układ komunikacyjny w postaci chodników wielofunkcyjnych,
 2. Zatoki parkingowe zlokalizowane bezpośrednio przy sąsiadującej drodze gminnej ul. Żeromskiego posiadające łącznie 21 miejsc postojowych.
 3. Rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przebiegającej przez teren Doliny Micholowskiej oraz otwarty zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej,
 4. Oświetlenie terenu będące elementem wyposażenia technicznego wewnętrznego układu komunikacyjnego-lampy oświetlenia parkowego z zasilaniem solarnym i połączone kanalizacją kablową, bez konieczności połączenia z zewnętrzną siecią energetyczną.
 5. Urządzenia rekreacji plenerowej:

- Skatepark o nawierzchni betonowej,

- tor do jazdy na rolkach typu pumptrack,

- minirampa

- urządzenia do ćwiczeń typu street workout

- urządzenia siłowni zewnętrznej

- stół do gry w tenisa stołowego

 1. Elementy małej architektury

- stoły do gry w szachy z ławami,

- stoły piknikowe z ławami,

- ławki parkowe z oparciem, kosze.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 317 034,80 zł, w tym dofinansowanie wynosi 888 998,48 zł, natomiastwkład własny Gminy Czorsztyn wynosi: 428 036,32 zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. Gmina Czorsztyn planuje ogłoszenie przetargu na w/w prace, natomiast zakończenie fazy inwestycyjnej  planowane jest zgodnie z wnioskiem na 10 październik 2018 r.

 

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 25 Sie 201929 °
24.3 °C26 Sie
26.1 °C27 Sie
26.2 °C28 Sie
26.4 °C29 Sie

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia