Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Mogę Chcę Potrafię

Maniowy 02.08.2012r

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W dniu 01.08.2012 Gmina Czorsztyn rozpoczęła realizację projektu Mogę Chcę Potrafię -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada w okresie 01.09.2012 – 30.06.2012 zakup pomocy naukowych (zabawy, gry komputery , projektory), oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć:
a) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją
b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych<br/.> c) logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
d) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
e) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
f) rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych - koło przyrodnika (nauki matematyczno – informatyczno - przyrodnicze) , językowe, muzyczne , teatralne, plastyczne.

Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I - III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Czorsztyn, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstawowych nauk matematycznych, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wykazujące problemy pedagogiczno-psychologiczne poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, poprawę rozwoju mowy i zniwelowanie wad postawy, wzrost kompetencji językowych (j.angielskiego), rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-informatyczno-przyrodniczych, teatralnych i plastycznych. Podniesienie jakości poziomu nauczania, spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, wzrost u uczniów pewności siebie, nabywanie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, umiejętne korzystanie z gier i programów komputerowych, poznanie z innej strony matematyki, poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji.

Wartość całkowita projektu to 139 272,30 i jest w 100% dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 21 Sty 20203 °
2.2 °C22 Sty
1.3 °C23 Sty
1.9 °C24 Sty
2.4 °C25 Sty

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia