Zdjęcie w slajderze - Masyw Trzech Koron Zdjęcie w slajderze - Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu. Sromowce Niżne. Zdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w Czorsztynie we mgle. Zdjęcie w slajderze - Jesienne wycieczki w Gminie CzorsztynZdjęcie w slajderze - Ścieżka roerowa wokół Jeziora CzorsztyńskiegoZdjęcie w slajderze - Zamek w Czorsztynie. Zdjęcie w slajderze - Kamienne piwniczki. Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Jesień pod Hubką. Zdjęcie w slajderze - Rejsy widokowe po Jeziorze Czorsztyńskim. Zdjęcie w slajderze - Widok z Góry Wdżar w Kluszkowcach. Zdjęcie w slajderze - Zachód słońca nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Zdjęcie w slajderze - Kluszkowce z lotu ptaka Zdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowo-piesza wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania 7.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 18.06.2012 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy na projekt pt. " Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystującego odnawialne źródła energii” o numerze MRPO.07.02.00-12-208/10..

Wartość całkowita projektu - 5 281 794,80 zł. w tym :

 • Dofinansowanie (85%) - 4 489 525,58 zł
 • Wkład własny (15%) - 792 269,22 zł

Projekt będzie oddziaływał pozytywnie równocześnie na trzy podstawowe aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Czorsztyn, to jest aspekt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, przy zachowaniu harmonii i właściwych proporcji pomiędzy tymi czynnikami. Celem bezpośrednim projektu jest Podniesienie atrakcyjności gminy poprzez polepszenie jakości lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w gminie Czorsztyn. Tak zdefiniowany cel ogólny projektu ma przyczynić się do likwidacji bądź ograniczenia problemów zidentyfikowanych w dokumentach programowych i strategicznych tj. złego stanu środowiska. Takie założenie na poziomie projektu jest również zgodne i przyczynia się do realizacji celu wyznaczonego dla działania 7.2 MRPO, tj. „Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Zdefiniowany cel główny projektu jest możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji celów szczegółowych wynikających z rodzaju zaplanowanego przedsięwzięcia. Główną intencją budowy systemu były: 1.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – produktów spalania paliwa, oraz poprawa komfortu użytkowania budynków przez beneficjentów ostatecznych. W efekcie realizacji projektu pojawią się następujące bezpośrednie rezultaty wynikające z działań termomodernizacyjnych i modernizacji systemu ciepłowniczego: a)zmniejszenie emisji CO2 i emisji równoważnej -b) oszczędność paliwa i energii. Ze względu na charakter inwestycji rozpoczęcie pomiaru rezultatów projektu będzie możliwe w roku po rzeczowym zakończeniu realizacji inwestycji . od roku 2015. inwestycja spowoduje osiągniecie następujących rezultatów:

1. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (efektywna dystrybucja energii) - 358,9 MWh/rok
2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2 - 762,56 Mg/rok na co składa się a)unikniecie emisji CO2 - 760,954 Mg/rok b) unikniecie emisji równoważna - 1,6 Mg/rok
Rezultaty wskazane w punkcie 1 i 2 stanowią równocześnie efekt ekologiczny projektu.

Ponadto w ramach projektu uzyskane zostaną następujące wskaźniki związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii:

1. Moc zainstalowana (energia odnawialna: biomasa) - 1,5 MW
2. Moc zainstalowana (energia odnawialna: słoneczna) - 0,07 MW (70,5 kW)

W związku z budową centralnej kotłowni na biomasę konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników co generuje wskaźnik:

1. Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu - 2

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 11 Gru 2019-2 °
-0.7 °C12 Gru
0.9 °C13 Gru
0.2 °C14 Gru
1.6 °C15 Gru

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Jakość powietrza

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia