Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Warsztaty wykonywania ozdób z sutaszu, filcu oraz przyozdabiania chustek góralskich frędzlami

Projekt zakończony

Informacja z realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach w siedzibą Maniowach w dniu 5 listopada br. posumowało projekt pn. „Warsztaty wykonywania ozdób z sutaszu, filcu oraz przyozdabiania chustek góralskich frędzlami". W podsumowaniu wzięły udział panie, które brały udział w warsztatach, a także pan Tadeusz Wach wójt, pan Rafał Jandura zastępca wójta Gminy Czorsztyn oraz panie Krystyna Kubik - prezes Zarządu i Małgorzata Piątek - zastępca prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Gorce - Pieniny".

Uczestniczki warsztatów zaprezentowały swoje piękne prace wykonane na warsztatach.

Warsztaty skierowane były do osób powyżej 25 roku życia, które prowadzą gospodarstwo agroturystyczne bądź inną działalność usługową i odbywały się w:

  • Sromowcach Niżnych w bibliotece
  • Sromowcach Wyżnych w Izbie Regionalnej
  • Kluszkowcach i Maniowach w Domach Kultury.

Warsztaty były bezpłatne. W każdych zajęciach brała udział 20 osobowa grupa pań.

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu było podnoszenie jakości życia mieszkańców LGD "Gorce - Pieniny" poprzez poszerzenie oferty kulturalnej i organizację warsztatów edukacyjnych.

  • Koszty całkowite projektu - 29 468,80 zł
  • Dofinansowanie - 23 575,04 zł
  • Środki własne - 5 893,76 zł

Maniowy, 05.11.2014 r.

J. Plewa