Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sromowce Wyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20. 07. 2012 r. poz. 3584 z późn. zm.)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czorsztyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czorsztyn.
 14. Sprawozdania z zakresu:

a)      Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

b)      Realizacji programu współpracy za rok 2017.

c)      Pracy poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Czorsztyn

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu
05 lutego 2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn
 z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

    / Stanisław Chmiel /

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 25 Lut 2018-18 °
-17.8 °C26 Lut
-20.0 °C27 Lut
-19.5 °C28 Lut
-21.5 °C01 Mar

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia