Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Kluszkowcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20.07.2012 r.)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Maniowach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiestwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sromowcach Niżnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kluszkowcach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych.
 15. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czorsztyn, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o wykonaniu planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 22 września 2017r. (tj. piątek) o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

 

 

/ Stanisław Chmiel /

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/