Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Termin najbliższej sesji

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn z następującym porządkiem obrad:

 

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad.
 5. Głosowanie poprawek.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

Część druga:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku o nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Kluszkowce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czorsztyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r.
  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/173/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  1. Podjęcie uchwały w sprawieprogramu współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Część trzecia:

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Zapytania i wnioski.
 3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji.
 4. Zakończenie sesji.

 

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 03 listopada 2017r. (tj. piątek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, I piętro).

/ Stanisław Chmiel /

/ Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn/

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Lis 20172 °
0.6 °C23 Lis
0.4 °C24 Lis
3.9 °C25 Lis
0.9 °C26 Lis

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia