Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja nt. ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Czorsztyn w dniu 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn przyjmuje się, że opłaty będą naliczane od liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość w następującej wysokości:

1. Przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób selektywny:

  • 15,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 mieszkańców,
  • 25,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 3 do 4 mieszkańców,
  • 30,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców.

2. Przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób nieselektywny:

  • 30,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 mieszkańców,
  • 50,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 3 do 4 mieszkańców,
  • 60,00 zł, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców.

Do pobrania