Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Kierownictwo Urzędu

Tadeusz Wach – Wójt Gminy Czorsztyn

I piętro pok. 16
tel. 18 27 500 70
e-mail: wojt.wach@ug.czorsztyn.pl


Rafał Jandura – Zastępca Wójta

I piętro pok.18
tel. 18 27 500 70
e-mail: zastepca.wojta@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór nad referatem Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
 • nadzór nad instytucjami kultury, gospodarką komunalną i inwestycjami

Jadwiga Fudala – Sekretarz Gminy

I piętro pok. 21
tel. 18 27 500 70 wew. 121
e-mail: sekretarz@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

  • nadzór nad referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich,
  • nadzór nad oświatą i pomocą społeczną, organizacją pracy urzędu,
  • organizacje pozarządowe,
  • BHP,
  • kontrola zarządcza.

Małgorzata Grywalska – Skarbnik Gminy

Parter pok.14
tel. 18 27 500 70 wew. 214
e-mail: skarbnik@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

  • nadzór nad referatem Finansowym oraz referatem Podatków i Opłat,
  • kontrola realizacji budżetu,
  • opracowywanie projektu budżetu,
  • kontrasygnata zobowiązań finansowych,
  • kontrola finansowa.