Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek I: Czarna Dama - trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyn Nadzamcze)


 W dniu 18 lipca br. Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach podpisał umowę z wykonawcą na zadnie pn. „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego” w ramach, którego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Część I: Odcinek I Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do Czorsztyna Nadzamcze)” wykona Konsorcjum Lider: Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Składowa 12c, 34-400 Nowy Targ oraz Partner  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targu. Koszt całej inwestycji wyniesie 9 000 142,42 zł w tym otrzymane dofinansowanie5 282 031,38 zł.

Projekt  nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.


Po roku starań Gmina Czorsztyn otrzymała dofinansowanie na budowę ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Będą one budowane w dwóch odcinkach:

Odcinek o nazwie Czarna Dama rozpocznie się od Mizernej i zakończy się w Czorsztynie oraz odcinek drugi o nazwie Zatopiona Osada rozpocznie się od Huby do Mizernej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych realizowany  będzie projekt pn.   „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do miejscowości Czorsztyn Nadzamcze)” w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO – TRASY ROWEROWE.

Orientacyjne koszty kształtują się następująco:

Odcinek CZARNA DAMA: Całkowita wartość zadania: 7 845 404,09 zł w tym otrzymane dofinansowanie: 5 884 052,99 zł.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Mizerna, Kluszkowce, Czorsztyn. Początek trasy rozpoczyna się w miejscowości Mizerna – jest to zjazd z drogi publicznej na tereny obrzeży zbiornika Czorsztyńskiego, wchodząc dalej w strefę otuliny Pienińskiego Parku Narodowego. Planowana ścieżka oplata cały półwysep Stylchyn następnie wchodzi w gminną drogę publiczną. Biegnąc dalej w miejscowości Kluszkowce przechodzi przez ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy „Czorsztyn-ski”, zataczając pętlę. Rozwidlenie pętli prowadzi do dwóch tras: jedna trasa jest łatwiejsza a druga z kolei jest trudniejsza, gdyż występują na niej liczne wzniesienia. W dalszej części ścieżka ponownie łączy się z obrzeżem Jeziora Czorsztyńskiego i prowadzi do kolejnego rozwidlenia. W tym miejscu trasa prowadzi po drodze gminnej do centrum wsi Czorsztyn.
Wyznaczona trasa w większości biegnie wzdłuż północnego brzegu jeziora Czorsztyńskiego i jest posadowiana bezpośrednio przy stoku jeziora. Tereny przyległe do stoku są w większości stabilne gruntowo. Brzegi zbiornika są częściowo zakrzewione niską roślinnością zadarniająca brzegi przed ich rozmyciem. Teren posiada niewielkie zakrzewienia kolidujące
z inwestycją. Nie przewiduje się jakiejkolwiek wycinki drzew, dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia. Ścieżka zostanie oznakowana tablicami (na początku i końcu odcinka) informującymi o atrakcjach turystycznych regionu.             

Zakres inwestycji obejmuje:

  • budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej w miejscowościach: Maniowy, Kluszkowce, Mizerna, Czorsztyn,
  • Oznakowanie istniejącej drogi,
  • budowę 3 Miejsc Obsługi Rowerzystów,
  • wykonanie  kładek pieszo-jezdnych. Kładki wykonane będą jako konstrukcje jednoprzęsłowe, posadowione na przyczółkach żelbetowych wzmocnionych mikro palami, konstrukcja nośna z włókien szklanych wzmacnianych kompozytami z nawierzchnia z żywic, balustrady aluminiowe,
  • remont kładek o konstrukcji stalowo drewnianej,
  • wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
  • miejscowe umocnienie skarp płytami siatkami stalowymi,
  • wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.,
  • montaż tablic informacyjnych.