Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Rewizyjna

Maniowy, dnia 19 maja 2017 r.

 

 

……………..a/a…………………

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (tj. piątek) o godz. 900.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2016 rok, w tym zapoznania się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w powyższej sprawie.

 5. Wydanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czorsztyn za 2016 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 8. Dyskusja i wolne wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

 

Krzysztof Szczurek

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Członkowie Komisji

 • Wójt Gminy Czorsztyn

 • Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

 • Skarbnik Gminy Czorsztyn

 • Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 594)