Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

Maniowy, dnia 25 stycznia 2018 r.

RG.0012.1.1.2018

 

 

…………………..a/a…………………..

 

 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 1100.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Wydanie opinii względem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach

 5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r.

 6. Dyskusja i wolne wnioski.

 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

 

Bogumił Zachara

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Członkowie Komisji

 • Wójt Gminy Czorsztyn

 • Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

 • Skarbnik Gminy Czorsztyn

 • Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)