Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

                                                                       Maniowy, dnia 12 czerwca 2017 r.

                                   

……………a/a…………………….

                         

            Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 21 czerwca  2017 r. (tj. w środę) o godz. 930.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wydanie opinii względem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
  w Maniowach za 2016 rok.
 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok:
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach,
 • Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ocena zasobów pomocy społecznej.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                   Bogumił Zachara

 

 

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 594)