Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Polityki Społecznej

Maniowy, dnia 07 września 2017 r.

RG.0012.1.4.2017

 

 

                                                                       …………………..a/a…………………..

             

            Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 20 września 2017r. (tj. w środę) o godz. 900.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wydanie opinii względem projektów uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach.

b)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Maniowach.

c)      stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych.

d)     stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sromowcach Niżnych.

e)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kluszkowcach.

f)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych.

  1. Informacja Wójta Gminy Czorsztyn na temat przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018
  2. Dyskusja i wolne wnioski.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji

  Bogumił Zachara

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 594)