Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

                                                                                   Maniowy, dnia 25 stycznia 2018 r.

RG.0012.3.1.2018

                                                                                             

 

 

…………..a/a…………………….

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 02 lutego 2018 r. (tj. piątek) o godz. 1000. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, ·pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 1. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 2. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

a)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

b)      wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

c)      nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Sromowce Wyżne.

d)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 20. 07. 2012 r. poz. 3584 z późn.zm.)

e)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czorsztyn na 2018 rok.

 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r.
 2. Dyskusja i wolne wnioski
 3. Zakończenie posiedzenia.  

                                                            

 Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                               Wojciech Bednarczyk

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Maj 201810 °
11.5 °C24 Maj
13.9 °C25 Maj
10.4 °C26 Maj
12.3 °C27 Maj

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia