Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

                                                                                   Maniowy, dnia 12 czerwca 2017 r.

            RG.0002.3.2017                                             

                                                                      

 

 

…………..a/a…………………….

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu  20 czerwca 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 1000. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
  3. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:

a)        Zmiany uchwały Nr XXI/186/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn,

b)        Określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn,

c)        Zmiany Uchwały Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2022.

d)       Przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego WDŻAR 2,

e)        Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn.

 

  1. Dyskusja i wolne wnioski
  2. Zakończenie posiedzenia.                                                                             

 Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                               Wojciech Bednarczyk

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)