Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

                                                                                   Maniowy, dnia 19 października 2017 r.

RG.0012.3.6.2017

                                                                                             

 

 

…………..a/a…………………….

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 1400. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3,
pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 1. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 2. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:

a)      zmiany nazw ulic w miejscowości Kluszkowce.

b)      nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Maniowy.

c)      zmiany Uchwały Nr II/12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

d)     zmiany Uchwały Nr X/86/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

e)      zmiany Uchwały Nr XIX/173/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę.

f)       Zmiany Uchwały Nr XXXIV/237/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Czorsztyn.

g)      upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 1. Dyskusja i wolne wnioski
 2. Zakończenie posiedzenia.                                                                             

 Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                               Wojciech Bednarczyk

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Gru 2017-1 °
-5.3 °C16 Gru
-8.5 °C17 Gru
-10.8 °C18 Gru
-11.0 °C19 Gru

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia