Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

                                                                                   Maniowy, dnia 07 września 2017 r.

RG.0012.3.5.2017

                                                            

                                                                      

 

 

…………..a/a…………………….

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 930. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
  3. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały Nr XIX/177/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Kluszkowcach.

b)      zmiany regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Czorsztyn

c)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn przyjętego Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
 z 20.07.2012 r.)

  1. Dyskusja i wolne wnioski
  2. Zakończenie posiedzenia.                                                                             

 

Przewodniczący Komisji

 Wojciech Bednarczyk

 

 

 

Otrzymują:

-          Członkowie Komisji

-          Wójt Gminy Czorsztyn

-          Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

-          Skarbnik Gminy Czorsztyn

-          Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)