Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Komunalna

Maniowy, dnia 6 sierpnia 2018 r.

RG.0012.3.4.2018

 

 

…………..a/a…………………….

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej(…) zaprasza do udziału w posiedzeniu komisji, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 900. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3,
pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Wydanie opinii względem uchwał w sprawie:

 1. ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Sromowcach Niżnych

 

 1. Wydanie opinii do projektu Regulaminu Odprowadzania Ścieków Gminy Czorsztyn

 2. Wydanie opinii do projektu Regulaminu Dostarczania Wody Na Terenie Gminy Czorsztyn

 3. Dyskusja i wolne wnioski

 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

 

Wojciech Bednarczyk

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Członkowie Komisji

 • Wójt Gminy Czorsztyn

 • Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn

 • Skarbnik Gminy Czorsztyn

 • Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)