Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

                                                                                  Maniowy, dnia 25 stycznia 2018 r.      

RG.0012.2.1.2018

 

 

 

                                                                                  ………………….a/a…………….

 

                                                          

            Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału
w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 02 lutego2018 r. (piątek)
o godz.
1400. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. nr 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)        zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

b)        przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych (węgiel) na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR”.

c)        przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w prywatnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Czorsztyn ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR”.

 1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r.
 2.  Dyskusja i wolne wnioski.
 3. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Administracyjno – Budżetowej       

 

                                                                                                       Magdalena Bochniak

 

 

 

Otrzymują:

- Członkowie Komisji

- Wójt Gminy Czorsztyn

- Skarbnik Gminy Czorsztyn

- Sekretarz Gminy Czorsztyn

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 23 Maj 201810 °
11.5 °C24 Maj
13.9 °C25 Maj
10.4 °C26 Maj
12.3 °C27 Maj

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia