Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

Maniowy, dnia 20 marca 2017 r.

RG.0002.2.2017

 

 

………………….a/a…………….

 

 

Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz.14 00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie gminy na rok 2017.

  2. zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

  3. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

  4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

  1. Dyskusja i wolne wnioski.

  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

Magdalena Bochniak

 

 

Otrzymują:

-Członkowie Komisji

-Wójt Gminy Czorsztyn

-Skarbnik Gminy Czorsztyn

-Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)