Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

                                                                                  Maniowy, dnia 07 września 2017 r.     

RG.0012.2.4.2017  

 

 

                                                                                  ………………….a/a…………….

                                                                                                                                

            Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału  w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz.14 00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie na rok 2017.

b)      zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017 – 2020.

c)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Czorsztyn, podległym jednostkom lub zakładom budżetowym i instytucjom kultury.

d)     przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji pełnionych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu.

e)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

  1. Dyskusja i wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                      

                                                                                              Magdalena Bochniak

 

Otrzymują:

- Członkowie Komisji

- Wójt Gminy Czorsztyn

- Skarbnik Gminy Czorsztyn

- Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art.25 ust.3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

3 r., poz. 594 z późn. zm.)