Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

                                                                                  Maniowy, dnia 14 listopada 2017 r.     

RG.0012.2.6.2017  

 

 

 

                                                                                  ………………….a/a…………….

                                                          

                                                          

 

            Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału                            w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek)
o godz.
13 00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad, pierwsze piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Wniesienie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b)      zmiany uchwały Nr XX/184/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2017-2020,

c)       wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czorsztyn Porozumienia
z Gminami: Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia w sprawie wspólnego przygotowania, złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami
o dofinansowanie, realizacji zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Administracyjno – Budżetowej       

                                                      

 

                                                                                                       Magdalena Bochniak

 

Otrzymują:

- Członkowie Komisji

- Wójt Gminy Czorsztyn

- Skarbnik Gminy Czorsztyn

- Sekretarz Gminy Czorsztyn

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 15 Gru 2017-1 °
-5.3 °C16 Gru
-8.5 °C17 Gru
-10.8 °C18 Gru
-11.0 °C19 Gru

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia