Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Komisja Administracyjno-Budżetowa

Maniowy, dnia 6 sierpnia 2018 r.

RG.0012.2.5.2018

 

 

………………….a/a…………….

 

 

Przewodnicząca Komisji Administracyjno-Budżetowej zaprasza do udziału
w posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu
9 sierpnia2018 r. (czwartek)
o godz.
930. Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, pok. nr 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

  2. Wniesienie uwag do porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2018-2021

  1. Dyskusja i wolne wnioski.

  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Administracyjno – Budżetowej

Magdalena Bochniak

 

 

 

Otrzymują:

-Członkowie Komisji

-Wójt Gminy Czorsztyn

-Skarbnik Gminy Czorsztyn

-Sekretarz Gminy Czorsztyn

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej

art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.)