Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania „Planu Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego”

ZAPROSZENIE

W związku z zaawansowaniem prac dotyczących opracowania „Planu Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego”, koniecznego do ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,

WÓJT GMINY CZORSZTYN
serdecznie zaprasza

mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Czorsztyn na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 14 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Czorsztyn (sala narad I piętro).

Celem spotkania jest poznanie stanowiska mieszkańców oraz przedstawicieli grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych i firm działających na terenie Gminy w sprawie projektu Planu Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego, a w szczególności poznania ich uwag i opinii.

Wójt Gminy Czorsztyn
Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 01.06.2016 r.