Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Zamień bierność na aktywność


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pt. „Od bierności do aktywności” realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu. Wparcie skierowane jest od osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, ponadto należą do minimum jednej z grup: kobiety, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne. W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby np.:

  • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
  • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
  • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc)
  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE. Liczba miejsc jest ograniczona.
Ponadto oferujemy:

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl
Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl
WIĘCEJ NA: http://www.itk.krakow.pl/od-biernosci-do-aktywnosci/