Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

XV Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy

„Jestem współodpowiedzialny za stan środowiska” to hasło, pod którym od 15 lat odbywa się Międzygimnazjalny Konkurs Przyrodniczy w naszej gminie. Konkurs organizowany jest w Zespole Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, a patronat nad nim sprawuje Wójt Gminy Czorsztyn. W tym roku odbył się 19 maja.
Celem konkursu jest m.in. propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w najbliższej okolicy (m.in. dotyczących czystości powietrza i problemu odpadów), poznanie lokalnych form ochrony przyrody, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków działań człowieka w środowisku.
Konkurs przebiega dwuetapowo. W tym roku, w pierwszym etapie (szkolnym) swoją wiedzę sprawdziło 65 uczniów z obydwu gimnazjów naszej gminy. Do etapu międzygimnazjalnego zostało zakwalifikowanych 4 najlepszych uczniów z każdej szkoły. To właśnie oni mieli okazję wziąć udział w pokazie krótkiego doświadczenia obrazującego mechanizm powstawania kwaśnych opadów, wykonać prace plastyczne propagujące postawy przyjazne środowisku oraz ponownie zmierzyć się z testem sprawdzającym wiedzę. Najlepszy wynik uzyskał w nim Karol Przybycin z Gimnazjum w Sromowcach, II miejsce (ex aequo) zajęli Jacek Sproch z Gimnazjum w Sromowcach Niżnych i Patryk Bochniak z Gimnazjum w Maniowach. III miejsce należało do Pawła Świątkowskiego z Gimnazjum w Maniowach.
Wszyscy uczestnicy finalnego etapu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Czorsztyn oraz Radę Rodziców Gimnazjum w Sromowcach Niżnych. Wręczyła je Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych- p. Grażyna Łabno.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz fundatorom nagród.