Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Szkoła Podstawowa z dwuoddziałowym przedszkolem w Kluszkowcach będzie gotowa jeszcze w tym roku

 

 

 

Szkoła Podstawowa z dwuoddziałowym przedszkolem w Kluszkowcach będzie gotowa jeszcze w tym roku! Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Samorząd Gminny otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 100 000 zł na realizację zadania.

O tym, że budowa szkoły w Kluszkowcach to największa i najpoważniejsza inwestycja, jaka czeka samorządowców Gminy Czorsztyn wspominaliśmy już wcześniej.
W związku z powyższym realizację oraz oddanie budynku nowej szkoły do użytku planowano na kolejne lata. Tymczasem po usilnym szukaniu dodatkowych rozwiązań, rozmowach z parlamentarzystami z Podhala w tym m.in. z Poseł na Sejm Anną Paluch, a także spotkaniach m.in. z Wicewojewodą Piotrem Ćwik, który osobiście odwiedził placówkę, aby zobaczyć rzeczywisty stan, w jakim się znajduje, szkoła zostanie wybudowana „pod klucz” jeszcze w 2016 roku!

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Małopolski zwiększył dla Gminy Czorsztyn plan dotacji celowej na 2016 rok. Środki w wysokości 2 100 000 zł pochodzące z rezerwy ogólnej przekazane zostaną Gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Szkoły Podstawowej z przedszkolem dwuoddziałowym w Kluszkowcach”. Pozostała kwota w wysokości 50 % zostanie pokryta z budżetu Gminy Czorsztyn.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz wyłonieniu wykonawcy na realizację II –go etapu budowy szkoły, całkowity koszt II-go etapu budowy wynosi 3 835 036 zł, tak więc realne dofinansowanie wyniesie 50 % wartości inwestycji, czyli ok. 1 917 518 zł.

Z informacji o przekazanej dotacji cieszą się zarówno władze Gminy Czorsztyn, jak również mieszkańcy miejscowości. Już niebawem dzieci oraz młodzież uczyć się będą w nowej, nowoczesnej szkole odpowiadającej obowiązującym standardom i normom.

Opr. Aneta Markus