Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Szansa dla „SZANSY”

W ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach „Szansa" otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem SZANSA DLA „SZANSY”.

SZANSA DLA „SZANSY” to projekt umożliwiający młodej organizacji pozarządowej zakup sprzętu biurowego oraz oprogramowania związanego z obszarem działań. Zadanie ma charakter jednorazowy i nieodpłatny. W ramach otrzymanych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe i materiały biurowe. Zostanie także zorganizowane szkolenie z obsługi sprzętu komputerowego dla Członków Stowarzyszenia.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwy będzie rozwój, poprawa jakości pracy i obsługi, a także promowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

Projekt realizowany będzie w terminie od 25 maja do 29 lipca 2016 r.

Justyna Bednarczyk