Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Skok…do nowej, zmodernizowanej filii!

Już niebawem biblioteka w Sromowcach Wyżnych przeniesiona zostanie do nowego lokalu, gdzie jak mówi Dyrektor Bibliotek Joanna Bator „ (…) utworzone zostanie centrum dostępu do wiedzy”. Wszystko za sprawą dofinansowania, jakie Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach otrzymała z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” na zadanie „ Skok w nowoczesność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach poprzez przeniesienie filii w Sromowcach Wyżnych do nowego lokalu i jej wyposażenie”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 302 368,00 zł.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane oraz wykończeniowe budynku, przy ul. Granicznej . Prace obejmą m.in. wykonanie:

  • robót budowlanych wykończeniowych,
  • robót instalacyjnych wod. kan.
  • robót instalacyjnych c.o.
  • robót instalacyjnych elektrycznych,
  • wentylacji mechanicznej,
  • dostawę i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych,
  • ocieplenie stropu i poddasza,
  • zagospodarowanie terenu.

Ponadto planuje się także doposażenie biblioteki, co umożliwi mieszkańcom korzystanie ze skomputeryzowanych zasobów biblioteki.

Koszt całego przedsięwzięcia to : 403 158,00 zł
Dofinansowanie MkiDzN : 302 368,00 zł

Opr. Aneta Markus