Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o wykazach z dnia 22.06.2016 r.

INFORMACJA

Znak: IRG.6840.10.2016

Wójt Gminy Czorsztyn informuje zainteresowanych, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn przez okres 21 dni tj. od dnia 24.06.2016 r. do dnia 14.07.2016 r., zostaną wywieszone wykazy z dnia 22.06.2016 r.:

1. IRG.6845.14.2013 – w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości o pow. 43 m2, położonej w Sromowcach Niżnych, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe,

2. IRG.71442-1/30/07 – w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy garażu w budynku przy ul. Gorczańskiej 6, w Maniowach, na okres 3 lat,

3. IRG.6840.10.2016 – w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. zmod. nr 5379/1 o pow. 0,0288 ha, położonej w Maniowach, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00068911/7, stanowiącej własność Gminy Czorsztyn; na nieruchomość składającą się z działek ewid. zmod. nr 5378/2, 5378/3 o łącznej pow. 0,0238 ha, położonej w Maniowach, objętej księgą wieczystą NS1T/00087890/2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 275 00 71 wew.110, na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.