Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

UWAGA! NOWE WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

  INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy będą  przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.,  dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach, ul Gorczańska 3, pok. 29 lub w formie elektronicznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albodochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł netto lub kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
725 zł netto.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł netto na osobę w rodzinie.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. za pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.