Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Gminne manewry strażackie „Jesień 2016”

 

 

 

W dniu 9 października 2016 roku w Hubie przeprowadzono Gminne manewry strażackie „Jesień 2016”. Tego rodzaju ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Czorsztyn odbywają się 2-razy w roku: na wiosnę i jesienią. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie stanu wyszkolenia strażaków i stanu sprzętu strażackiego, tj. działania autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp oraz stanu armatury i węży strażackich.

Zbiórkę zastępów OSP zorganizowano na parkingu przed remizą. Dh. Krzysztof Regiec - Komendant Gminny złożył meldunek Rafałowi Jandurze – Zastępcy Wójta Gminy Czorsztyn o gotowości zastępów OSP do ćwiczeń a następnie przedstawił dowódcom zastępów OSP scenariusz ćwiczeń.

Huba to najwyżej położona miejscowość w Gminie Czorsztyn. Różnica wzniesień pomiędzy najniżej i najwyżej położonymi domostwami wynosi ponad 100 metrów. Z uwagi na taką lokalizację domostw, opracowano plan ćwiczeń. Zadaniem strażaków, było pozorowane gaszenie domostw tych najwyżej położonych. Do akcji wyruszyło 10 wozów strażackich z terenu Gminy Czorsztyn. Punkt czerpania wody stanowił zbiornik przeciwpożarowy koło remizy. Kolejne zastępy przepompowywały wodę na wyżej położone tereny, aż do miejsca pożaru. Akcja gaszenia pożaru przebiegła bardzo sprawnie. Linia gaśnicza na odcinku 500 metrów została rozwinięta bardzo szybko. Autopompy i węże strażackie zdały egzamin. Nie zanotowano nieszczelności na linii gaśniczej.

Po założonym ugaszeniu pożaru, zastępy OSP udały się na miejsce zbiórki, gdzie komendant gminny złożył ponownie meldunek Zastępcy Wójta o zakończeniu ćwiczeń.