Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi

Gmina Czorsztyn otrzymała promesę na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi!

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych promesy przyznano ogółem na kwotę 36 000 000 zł, w tym pulę 7 380 000 zł otrzymały powiaty, a kwotę 28 620 000 zł przekazano gminom. Wśród nich po raz kolejny znalazła się Gmina Czorsztyn.

W roku bieżącym dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację zadań jak niżej:

  • Odbudowa mostku betonowego na Potoku Macelowym na ulicy Sobczańskiej w miejscowości Sromowce Niżne w km 0+620,
  • Odbudowa drogi gminnej ul. Graniczna w km od 0+020 do 0+225 z odbudową mostku betonowego na potoku Cisowiec w km 0+039 na ulicy Granicznej w miejscowości Sromowce Wyżne,
  • Odbudowa drogi gminnej ulica Kamieniarska w miejscowości Kluszkowce w km od 2+333 do 2+980

Dotacja w wysokości 380 000 zł ( stanowiąca nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego) przekazana zostanie gminie po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim.

Opracowanie: Aneta Markus