Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Czorsztyn

           

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm) oraz § 17 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Gminy Czorsztyn, stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czorsztyn (t. j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  z 2018 r. poz. 181) Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn, zwołuje XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn, która odbędzie się w dniu 05 lutego 2018 roku (tj. w poniedziałek)  o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn, Maniowy ul. Gorczańska 3, sala narad, pierwsze piętro.