Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wykazy z dnia 10.08.2016 r

 

Maniowy, dnia 10.08.2016 r.

INFORMACJA

 

Znak: IRG.72243-24/47/07

 

 

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje zainteresowanych, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn, przez okres 21 dni licząc od 12.08.2016 r. do dnia 1.09.2016 r. zostaną wywieszone wykazy z dnia 10.08.2016 r.:

  1. IRG.72243-24/45/07 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia
    o pow. 36,48 m2, w Maniowach, z przeznaczeniem na stację transformatorową, na rzecz dotychczasowego najemcy,
  2. IRG.72243-3/29/10 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki ewid. zmod. nr 1861/1 o pow. 20 m2, położonej w Maniowach, na miejsce postojowe, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy
p.nr 10 tel.18 275 00 71 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.