Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany i dzierżawy

Maniowy, dnia 17.03.2017 r.

 

INFORMACJA

 

Znak: IRG.6840.28.2015

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn przez okres 21 dni tj. od dnia 21.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r. zostaną wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany i dzierżawy :

  1. wykaz IRG. 6840.28.2015 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości składającej się z działek ewid. nr 166/14, 167/4, 365/2 o łącznej pow. 0,0072 ha, położonej w Czorsztynie, objętej KW NS1T/00037692/9, na działkę ewid. nr 97/4 o pow. 0,0041 ha, położoną w Czorsztynie, objętą KW NS1T/00041910/5.
  2. wykaz IRG.6845.5.2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dwóch kiosków handlowych w miejscowości Sromowce Niżne przy ul. Trzech Koron 13,
    w sąsiedztwie kładki rowerowo - pieszej na rzece Dunajec oznaczonych jako kioski C,E.

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 2750071 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.