Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pow. 30 tys. Euro na rok 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia

Wykonanie sieci wodociągowej

w Maniowach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

190 945.85 zł

Styczeń 2017

Zagospodarowanie terenu Dolinki Micholowskiej w Maniowach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 317034,80 zł

Marzec 2017

Remont dróg na terenie Gminy Czorsztyn- powódź

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

810 000,00 zł

Kwiecień 2017

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy

Usługi

Przetarg nieograniczony

227 000,00 zł

Czerwiec 2017

Budowa studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody w Maniowach

i Kluszkowcach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 994 026,00 zł

Sierpień 2017

Budowa ścieżki rowerowej dookoła jeziora Czorsztyńskiego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Odcinek1- 7 921 472,81 zł

Odcinek2- 7 601 558,25 zł

Sierpień 2017

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy

Usługi

Przetarg nieograniczony

372 000,00 zł

Wrzesień 2017

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Czorsztyn

Usługi

Przetarg nieograniczony

212 868,00 zł

Grudzień 2017