Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Informacja o wykazach dotyczących przeznaczenia do dzierżawy i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Czorsztyn

 

Maniowy, dnia 06.12.2016 r.

 

INFORMACJA

 

Znak: IRG.6845.8.20.2014

 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje zainteresowanych, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn  od dnia 09.12.2016 r. do dnia 29.12.2016 r. zostaną wywieszone wykazy dotyczące przeznaczenia do dzierżawy i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Czorsztyn:

  1. wykaz IRG. 6845.8.19.2016  - część działki ewid. nr 3137/23 o pow. 79,8 m2, położonej w Sromowcach Niżnych, zabudowanej kioskiem handlowym A, na cele  gastronomiczne, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat,
  2. wykaz : IRG.72243-7/40/08 - działka ewid. zmod. nr 1864/7  o pow. 507 m2, położona w Maniowach, z przeznaczeniem na cele letniskowe, na rzecz  dotychczasowego dzierżawcy,  na okres 3 lat,
  3. wykaz IRG.72243-16/64/03 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Granicznej 32, w Sromowcach Wyżnych, z przeznaczeniem na punkt apteczny, placówkę bankową oraz punkt pobrań materiału laboratorium na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres 3 lat.

Dodatkowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 10 tel.18 2750071 wew.110 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugczorsztyn.