Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Ogłoszenia urzędu gminy

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze

Szanowni Państwo,                Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat…

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10-2017.01.31

http://czorsztyn.pl/assets/public/srodowisko/Komunikaty%20o%20zagro%C5%BCeniach/Ostrze%C5%BCenie%20o%20zanieczyszczeniu%20powietrza%20py%C5%82em%20PM%2010.pdf

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Maniowy, dnia 24.01.2017 r.   INFORMACJA   Znak: IRG.6845.2.2017   Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn zostały wywieszone wykazy nieruchomości…

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pow. 30 tys. Euro na rok 2017

  Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość Przewidywany termin wszczęcia Wykonanie sieci wodociągowej w Maniowach Roboty budowlane Przetarg…

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18

assets/public/srodowisko/Komunikaty o zagrożeniach/Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18.pdf

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10-2017.01.18

assets/public/srodowisko/Komunikaty o zagrożeniach/Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10-2017.01.18.pdf

Załóż firmę przez telefon

assets/public/news/dokumenty/Załóż firmę przez telefon.pdf

Informacja o wykazach dotyczących przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Sromowcach Wyżnych oraz w Starej Wsi Spiskiej, Republika Słowacka

Maniowy, dnia 03.01.2017 r.   INFORMACJA   Znak: IRG.6840.23.2016   Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn przez okres 21 dni licząc od dnia 05.01.2017…

Podziękowania dla Fundacji Promocji i Rozwoju "Zalew Czorsztyński"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach składa podziękowania dla Fundacji Promocji i Rozwoju "Zalew Czorsztyński", za przekazanie paczek żywnościowych oraz obuwia zimowego dla potrzebujących mieszkańców…

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn

http://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn,a,1270911,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obsz.html