Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Ogłoszenia urzędu gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ZMIANY STATUTU GMINY CZORSZTYN   WÓJT GMINY CZORSZTYN z a p r a s z a   mieszkańców Gminy Czorsztyn do konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Statutu…

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.370.2017 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 07 grudnia 2017 roku   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach.              …

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn od dnia 05.12.2017 r. do dnia 27.12.2017 r. zostaną wywieszone wykazy z dnia 29.11.2017 r.

Maniowy, dnia 29.11.2017 r.   INFORMACJA   Znak: IRG.6840.1.2015   Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn od dnia 05.12.2017 r. do dnia 27.12.2017…

PODSUMOWANIE obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2017 r.

PODSUMOWANIE obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 27 listopada 2017 r.   Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 zakończyła o godz. 1520, została zwołana przez Przewodniczącego Rady…

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn

  Obwieszczenie Załącznik graficzny Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko Projekt uchwały Rady Gminy Czorsztyn

Informacja w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Czorsztyn

Maniowy, dnia 08.11.2017 r.   INFORMACJA   Znak: IRG.6845.15.2017   Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czorsztyn przez okres 21 dni tj. od dnia 10.11.2017…

PODSUMOWANIE obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 03 listopada 2017 r.

PODSUMOWANIE obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Czorsztyn z dnia 03 listopada 2017 r.   Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 zakończyła o godz. 1240, została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy…

Informacja o projekcie pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”

W dniu 20 września 2017 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Doliny Micholowskiej w miejscowości Maniowy – Gmina Czorsztyn”…

Projekt „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE NOWOTARSKIM”

EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE NOWOTARSKIM   Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że za pośrednictwem Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca, która jest liderem projektu pt. „EKSPERCI PROGRAMOWANIA W PODREGIONIE…

Kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie…