Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Modernizacja elementów systemu dystrybucji wody w miejscowościach: Kluszkowce i Sromowce Wyżne

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego programem PROW na lata 2007-2013

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach zawarł umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pt. „Modernizacja elementów systemu dystrybucji wody w miejscowościach: Kluszkowce i Sromowce Wyżne”.

Wartość całkowita projektu 1 138 685,54 zł w tym dofinansowanie 697 256 zł.

W ramach powyższego projektu zostaną wykonane następujące prace:

  • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kluszkowcach
    Polegającą na m.in. czyszczeniu ujęcia, modernizacji elementów stacji uzdatniania wody, modernizacji piaskownika, modernizacji filtrów otwartych, wymiany instalacji rurowych i armatury, modernizacji instalacji do dezynfekcji wody, modernizacji odmulnika, uszczelnieniu zbiornika wody pitnej, montażu urządzeń do monitoringu i wizualizacji procesów
  • Modernizacja pompowni i zbiorników wody w Sromowcach Wyżnych
    Polegającą na m.in.: modernizacji pompowni wraz z osprzętem na każdym stopniu pompowania, modernizacji istniejącej technologii SUW, uszczelnieniu i naprawie wszystkich trzech zbiorników wody, montażu systemu zdalnego monitoringu i sterowania pracy.

Ponadto zadanie obejmuje koszty nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji budowlanej.