Zdjęcie w slajderze - Zamek CzorsztyńskiZdjęcie w slajderze - Spływ DunajcemZdjęcie w slajderze - Tor saneczkowyZdjęcie w slajderze - Trasy roweroweZdjęcie w slajderze - Tatry wysokieZdjęcie w slajderze - Ruiny Zamku w CzorsztynieZdjęcie w slajderze - Góralska tradycjaZdjęcie w slajderze - Piesze wędrówkiZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Strefa aktywnaZdjęcie w slajderze - Spływy kajakoweZdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Przystań żeglarskaZdjęcie w slajderze - Atrakcje zimowe

Konkurs ofert

 

Zarządzenie Nr WG 0050.400.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 02.02.2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Zarządzenie Nr WG 0050.398.2018 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”


Zarządzenie Nr WG 0050.326.2017Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 20.07.2017 r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego pn. .„Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcie konkursu na pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

Oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zm.)zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanki, o których mowa w art. 19a, ust. 1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu www.czorsztyn.pl.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2017 r.do godziny 15.30 w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3,
34-436 Maniowy lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

  

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach
 


Zarządzenie Nr WG 0050.263.2017

Wójta Gminy Czorsztyn

z dnia 10.02.2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Czorsztyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: "Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych" oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: "Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej".

 

Informacja dotycząca możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że do tut. Urzędu w terminie wyznaczonym
nie wpłynęła żadna uwaga. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

Maniowy, dnia 29.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego”

 

Wodne Pogotowie Ratunkowe, ul. Polana Szaflarska 1/38, 34-400 Nowy Targ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie ratownicze Jeziora Czorsztyńskiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239
z póź. zm.)
zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursu).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot i uznając spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa  w art. 19a, ust.1, na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czorsztyn, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Czorsztyn oraz na stronie internetowej urzędu www.czorsztyn.pl.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 lipca 2016 r. w formie pisemnej
do Urzędu Gminy Czorsztyn pod adresem: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy
lub drogą elektroniczną na adres: gmina@czorsztyn.pl na załączonym formularzu
(skan z podpisem).

 

                                                                                              Wójt Gminy Czorsztyn

                                                                                                 / - / Tadeusz Wach

 

Zarządzenie Nr WG 0050.151.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA


Zarządzenie Nr WG 0050.152.2016
Wójta Gminy Czorsztyn
z dnia 14.01.2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: „Transport i opieka w trakcie dowozu osób niepełnosprawnych” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej”.

ZOBACZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 20 Kwi 201819 °
22.7 °C21 Kwi
19.6 °C22 Kwi
20.7 °C23 Kwi
16.4 °C24 Kwi

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia